kuisis

kuisis
1 kuĩsis sm. (2), kuisỹs (4) Krž 1. uodas; mašalas: Kuĩsis – mažasis uodas, arba varmas J. Varmas mažesnis už kuĩsį J. Varmai – didiejai, uodai – padidoki, kuĩsiai – maželiučiai Škn. Zirza kai kuisių spiečius Krtn. Kuisiaĩ labai įkyri, atranda ir menką vietelę įgelti Mžk. Vakarop ir kuĩsių atsirado Slnt. Kadgi ir lenda šiandien tie kuisiaĩ! Br. Šiąnakt tų kuisių̃ pekla gyva užpuolė, reiks dūlį paleisti Lkč. Kuĩsiai užpuolė taip, jog akis gal išvarpyti lįsdami J. O kas ten subildėjo, po ąžuolu bimterėjo? Kuisio vargšas paslydo, žemyngalviuo nuslydo D18. Daugiame šmotelių gintaro yra matomas kuiselis ar kitas koksai vabalelis užvarvėjęs S.Dauk. Kuisiai su musimis yra drąsiausi, nes tupa ir ant karaliaus nosies VP26. Kuisiai čiulkinį grūda (ore būriu maišosi) Rt. Kuisiai dujelę šoka (čiulkinį grūda) Rt. ^ Zyza kaip kuisis, į akis lįsdamas VP52. Šimtas kuisių ir kumelę papjauna Sd. Už visa tai komendantas davė jam pistoletą ir kardą, laibutį kaip kuisio geluonis . Javų varpelės kaip kuisiai mažilelės, nitnėko nebūs grūdų Trk. 2. prk. kas mažas, silpnas: Tokiam kuĩsiuo (mažam vaikui) leidat tiek daug dirbti?! Slnt. Tą muno kuisẽlį (vaikelį) visi urkio[ja], visi stumdo Slnt. Geruosius arklius išvedė, tik tokius kuisiukùs (prastus, menkus) paliko Skr.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • kuišis — sm. G93 kumeliukas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuisis — kui̇̃sis dkt. Vakaróp ir kui̇̃sių atsirãdo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kuisis — 2 kuĩsis sm. (2) žr. kuitis 2: Sulindo avys į kuĩsį Stak …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Vallenato — Stylistic origins african music, Spanish music, amerindian cultural traditions Cultural origins Early 1900s Colombia s caribbean region Typical instruments accordion, Caja, guacharaca, Bass …   Wikipedia

  • kiuisis — kiuĩsis sm. (2) Yl žr. kuisis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kniuisis — kniuĩsis sm. (2) J, K.Būg, Prk, Sg žr. 1 kuisis 1: Kniuĩsiai apniko, nebegaliu atsiginti Ms. O tas nelabasis kniuisis ir įkando Skd. Aš tave sumalsu kaip kniuĩsį Kl. Prieš lytų kniuisiai būna pikti Slnt. | prk.: Ką tu, žmogus, gali padaryti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • knuisis — 1 knuĩsis sm. (2) J, K.Būg, NdŽ; S.Dauk žr. kuisis (Culex pipiens) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuisas — kuĩsas sm. (4) žr. 1 kuisis 1: Šiltą vakarą kuisaĩ sukasi ir lenda į akis Šl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuisena — kuĩsena scom. (1) 1. Vkš kas mažas, menkas kaip kuisis. 2. kas silpnas, vos gyvas: Kam da tą kuĩseną arklį laiko ir smaugia, verčiau parduotų ant skūros! Gž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuislys — 1 kuislỹs sm. (4) J, LVII301, Skr žr. 1 kuisis 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”